Tervetuloa Fyssarisalomaan verkkosivuille!

Olen Sari, selkäkivun hoitoon erikoistunut asiantuntijafysioterapeutti.
Tältä sivustolta löydät tutkittua tietoa ja toimivia täsmäohjeita selkäkivun hoitoon!

Mikä Auttaa Selkäkipuun?

Oletko miettinyt, mikä auttaa selkäkipuun?

Haluaisitko elää elämääsi varomatta selän kipeytymistä tai jatkuvaa selkäkipua? Oletko kyllästynyt rajoittamaan tekemisiäsi selkäkivun pelossa? Oletko luullut päässeesi eroon selkäkivusta, mutta se palaa aina ennemmin tai myöhemmin?

Vaikka olisit kärsinyt selkäkivusta jo pitkään ja se on rajoittanut elämääsi, voit päästä irti siitä. Sinä pystyt siihen! Saat minulta tutkittuun tietoon pohjautuvat metodit, joilla onnistut.

”Hei! Olen Sari. Selkäkivun hoitoon erikoistunut fysioterapeutti, joka on auttanut jo tuhansia ihmisiä irti elämää rajoittavasta selkäkivusta”

Ethän luule, että selkäkipu johtuu siitä, että sinulla on huono ryhti ja heikko keskivartalo?

Tiesitkö, että selkäkipua kokee 80 % ihmisistä elämänsä aikana? Selkäkipu tuntuu useimmiten alaselän alueella ja voi olla niin voimakasta, että se rajoittaa elämää. Selkäkipuun- ja sen syihin liittyy runsaasti erilaisia vanhentuneita uskomuksia ja myyttejä, joista yksi tyypillisimmistä on ajatella, että selkäkipu johtuu siitä, että sinulla on huono ryhti ja heikot keskivartalon lihakset.

Nykytiedon valossa tämä- tai muutkaan tyypillisistä selkäkipuun liittyvistä uskomuksista eivät kuitenkaan pidä paikkaansa. Harmillisesti edes kaikilla terveydenhuollon ammattilaisilla ei ole tiedossa, että nämä uskomukset on jo todistettu vääräksi. Osaltaan jopa terveydenhuollon ammattilaiset saattavat ylläpitää näitä vanhentuneita uskomuksia! Uusi tieto ja uudet opit eivät kumoa hetkessä vuosikausia vallalla olleita uskomuksia, vaan muutos asenteissa ja uskomuksissa on hidasta.

Selkäkipu ei johdu siitä, että et olisi treenannut riittävästi keskivartaloa. Pitkään jatkunutta selkäkipua esiintyy kaikenlaisilla ihmisillä sohvalla viihtyvistä tyypeistä aktiiviliikkujiin! Olen auttanut pitkittyneen selkäkivun hoidossa lukuisia aktiivisia urheilijoita, joilla on erittäin treenattu keskivartalo. Monet perusterveet ja hyväkuntoiset ihmiset kärsivät selkäkivuista yhtä lailla, kuin vain vähän liikkuvat ihmiset. Aikuisista ihmisistä 80 % kokee jossain vaiheessa elämäänsä selkäkipua, mutta suurimmalla osalla kipu helpottaa itsestään jossain kohtaa.

Toisinaan selkäkipu kuitenkin pitkittyy tai muodostuu pysyvästi elämää haittaavaksi ja rajoittavaksi krooniseksi vaivaksi. Pitkäaikaiset- ja krooniset selkäkivut voivat johtua useista eri syistä, mutta huonosta ryhdistä tai heikosta keskivartalosta ne eivät ainakaan johdu! Tutkimukset ovat osoittaneet myyteiksi myös ajatukset siitä, että selkäkipu johtuisi liiasta istumisesta ja huonosta istuma-asennosta tai huonoista nostoasennoista. Näillä voi olla pieni osuus selkäkivun syntymisessä tai ne voivat aiheuttaa lyhytaikaista akuuttia selkäkipua. Tutkimustieto kuitenkin osoittaa, että nämä eivät aiheuta pitkä-aikaista elämää rajoittavaa voimakasta selkäkipua.

Mika auttaa selkakipuun? Tutkittua tietoa ja tasmaohjeita selan hoitoon.

Mistä krooninen selkäkipu johtuu?

Kaikista tutkituista selkäkiputapauksista 90 % luokitellaan epäspesifiksi eli selkäkivulle ei ole tutkimalla löydetty selvää yksiselitteistä aiheuttajaa. Usein kipu alkaa ilman vammaa tai loukkaantumista täysin arkisissa tilanteissa. Useimmiten pitkittyneen- tai kroonisen selkäkivun taustalla ei siis ole loukkaantuminen tai tapaturma, vaikka nämäkin voivat vaikuttaa pitkittyneen selkäkivun syntyyn. Uusimman tutkitun tiedon valossa pitkittynyt elämää rajoittava epäspesifi selkäkipu on monimutkainen kokonaisuus, johon vaikuttavat yksilön perimä, elintavat ja erilaiset psykologiset – sekä sosiaaliset tekijät. Tutkimuksissa on osoitettu, että pitkään jatkunut korkea stressitaso ja unihäiriöt voivat altistaa krooniselle kivulle. Pitkään jatkunut stressi ja unihäiriöt voivat siksi vaikuttaa myös pitkittyneen selkäkivun syntyyn.

Ylipaino, tupakointi ja liikunnallinen passiivisuus voivat olla osatekijä kroonisen selkäkivun kehittymisessä, sillä ne heikentävät yksilön terveyttä merkittävästi. Toisaalta myös aktiiviselle urheilijalle voi kehittyä krooninen selkäkipu keskivartalon liian tiukan treenaamisen ja lihasjännityksen seurauksena.
Tutkimukset ovat osoittaneet monisairastavuuden ja alhaisen sosioekonomisen aseman olevan usein yhteydessä kroonisen selkäkivun kanssa. Kroonisisista sairauksista erityisesti päänsäryn, astman, diabeteksen ja mielenterveyden ongelmien on todettu lisäävän selkäkivun todennäköisyyttä. Tutkimuksissa on saatu vahvaa näyttöä siitä, että pitkittyneen selkäkivun syyt eivät suuressa osassa tapauksista ole ainoastaan fysiologisia. Pitkittyneeseen selkäkipuun liittyy usein myös ainakin joitain psykologisia tekijöitä. Näitä voivat olla esimerkiksi kokemus alhaisesta minäpystyvyydestä, passiivinen elämänhallinta tai negatiiviset uskomukset omasta mahdollisuudesta vaikuttaa selkäkipuun ja omaan terveyteen.

Selkäkipua aiheuttavat sairaudet

Ainoastaan pienellä osalla selkäkipuisista (5-10%) on jokin spesifi selkäsairaus tai hermojuuriongelma, joka voi aiheuttaa selkäkipua. Näitä ovat esimerkiksi: iskias, selkärankareuma ja spinaalistenoosi.  

Mikäli sinulla on todettu selkärankareuma, iskias tai spinaalistenoosi, olet varmasti kärsinyt selkäkivusta. Sinun ei kuitenkaan välttämättä tarvitse elää loppuelämääsi rajoittavan selkäkivun kanssa.

On olemassa myös kuvantamalla löydettäviä selkään liittyviä vaivoja, jotka saattavat olla yhteydessä epäspesifiin selkäkipuun. Näitä ovat: spondyloosi, listeesi, selän yliliikkuvuus ja välilevyrappeuma. Osalla henkilöistä, joilla todetaan jokin näistä, selkä voi olla täysin oireeton. Osalla heistä kuitenkin esiintyy kroonista selkäkipua. Nämä diagnoosit eivät siis ole selkäsairauksia, eikä niillä välttämättä ole yhteyttä pitkäaikaiseen selkäkipuun.

Vaikka sinulla olisi jokin näistä kuvantamisella löytyvistä diagnooseista ja kärsit kroonisesta selkäkivusta tai sinulla on kipua aiheuttava selkäsairaus, voit silti saada apua selkäkipuusi oikeanlaisella kuntoutuksella! Kroonisesta selkäkivusta kärsivät voivat saada helpotusta oireisiin tai parhaassa tapauksessa jopa päästä niistä eroon kokonaan tuloksellisella CFT-menetelmällä!

Mikä auttaa selkäkipuun?

Uusimman tutkimustiedon valossa pitkittynyttä ja kroonista selkäkipua voidaan parhaiten hoitaa CFT:ksi kutsutulla kognitiivisfunktionaalisella terapialla. Tässä terapiamuodossa tarkastellaan laaja-alaisesti erilaisia tekijöitä, jotka voivat pitkittää ja aiheuttaa selkäkipua. CFT-terapiassa huomioidaan sekä selän fyysinen kuntoutus, että tarkastellaan selkäkipuun usein liittyviä psykologisia tekijöitä.

Vaikutusvaltainen tiedelehti Lancet on julkaissut vuonna 2023 laajan tutkimuksen, joka haastaa perinteisiä tapoja hoitaa pitkittynyttä ja kroonista selkäkipua. Lancetin toteuttamassa tutkimuksessa verrattiin CFT terapiaa ja perinteistä fysioterapiaa pitkäaikaisen selkäkivun hoidossa. Tutkimukseen osallistui 492 iältään 18-65 vuotiasta pitkittyneestä selkäkivusta kärsivää henkilöä. Tutkittavat olivat kärsineet selkäkivusta keskimäärin 4-vuotta ja useat heistä olivat jo luovuttaneet selkänsä suhteen.

Tutkittavat jaettiin kahteen ryhmään, joista toisen osallistujat saivat hoitoa perinteisin fysioterapian menetelmin. Toista ryhmää hoidettiin CFT- terapialla. Lopputulos osoitti, että kaikilla tutkimuksessa arvioiduilla osa-alueilla CFT- terapialla saatiin aikaan parempia tuloksia kuin pelkällä fysioterapialla. Tulokset säilyivät läpi 12-kuukauden seurantajakson, minkä vuoksi voidaan sanoa perustellusti, että CFT hoidolla saadaan pitkäaikaisia positiivisia vaikutuksia selkäkivun hoidossa! Tutkimuksen jälkeen tutkittavista CFT- ryhmään osallistuneista 82 % oli tyytyväisiä hoitoon. Tavanomaista fysioterapiaa saaneiden tutkittavien ryhmästä tyytyväisiä saamaansa hoitoon oli vain 19 % tutkittavista. Tutkimuksen mukaan kognitiivisfunktionaalisen terapian avulla saadut tulokset pitkittyneen selkäkivun hoidossa olivat jopa neljä kertaa parempia verrattuna pelkästään liikuntaharjoitteluun ja tavalliseen fysioterapiaan. Selkäkipuun auttaa siis parhaiten kuntoutus, jossa huomioidaan ihminen kokonaisvaltaisesti! 

Sari Salomaa, selkakivun hoitoon erikoistunut CFT-fysioterapeutti
”Saat minulta tutkittuun tietoon perustuvia vinkkejä ja harjoitteita kivuttomampaan elämään! Opettamani CFT-terapia on uusimpaan tutkimustietoon pohjautuva terapiamenetelmä”

Haluatko sinä eroon selkäkivusta?

Oletko kyllästynyt varomaan selkääsi? Oletko kyllästynyt pelkäämään selkäkipua ja rajoittamaan tekemisiäsi selkäkivun takia? Haluatko vapautua kivusta ja jännityksestä? Tämä kaikki on sinulle mahdollista, vaikka selkäkipu olisikin ollut osa elämääsi jo pitkään!

Sinä pystyt siihen ja minä autan sinua! Olen selkäkipuun erikoistunut asiantuntijafysioterapeutti, joka tarjoaa selkäkivuista kärsivälle kokonaisvaltaisen menetelmän selän kuntouttamiseen. Olen ollut avuksi jo tuhansille asiakkaille ja koulutan myös liikunta-alan asiantuntijoita selkäkivun hoidossa.

Haluan tarjota sinulle mahdollisuuden kokeilla CFT -terapiaan perustuvaa selkäkivun kuntoutusta! Jaan osaamistani sinulle erilaisten verkkokurssien muodossa, jotta voit saada ajasta- ja paikasta riippumatonta tuloksellista kuntoutusta selällesi. Saat kursseilla tarvittavat tiedot, opit ja harjoitteet selän kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Nämä verkkokurssit eivät ole ainoastaan sarja erilaisia jumppaliikkeitä vaan syvällinen kipua helpottava oppimisprosessi! Opit kursseilla harjoituksia – ja saat arkeesi käytännön vinkkejä, jotka lievittävät kipua tehokkaasti. Saat opeillani kaipaamasi kokemuksen rennosta ja kivuttomasta selästä, jonka kanssa voit vapaasti tehdä haluamiasi asioita pelkäämättä kipua. Kurssin jälkeen sinulla on selvät ohjeet, joiden avulla jatkat eteenpäin.

Kursseillani on 100 % tyytyväisyystakuu ja saat rahasi takaisin, jos et ohjauksessani saa helpotusta selkäkipuusi. Tarvittaessa voit myös ottaa minuun yhteyttä kurssin aikana!

Haluatko rennomman selän, jota sinun ei tarvitse varoa jatkuvasti?

Selkäranka pöydällä
Juoksu metsässä

Kevennä oloasi ja laihdu pysyvästi

Haluatko sinä karistaa kiloja ja laihtua pysyvästi? Oletko kyllästynyt siihen, että vaatteesi kiristävät vyötäröltä? Koetko arjessasi väsymystä ja haluaisit olla energisempi? Haluaisitko karistaa muutaman kilon, keventää oloasi ja saada energisemmän arjen? Oletko miettinyt elämäntaparemonttia, mutta et oikein tiedä, kuinka pääsisit alkuun?

Jos vastasit johonkin näistä kyllä, tämä kurssi on juuri sinulle!