Onko sinulla pitkittynyt Korona? Long Covid hoito Pacing-menetelmällä auttaa!

Long covid hoito Pacing menetelmalla tuottaa hyviä tuloksia

Onko sinulla ollut pitkittyneitä oireita Koronaan sairastumisen jälkeen ja mietit, voiko Long Covidia hoitaa jotenkin? Oletko Koronaan sairastumisen jälkeen kärsinyt univaikeuksista, kokenut aloitekyvyttömyyttä, aaltoilevaa uupumusta ja kovaa väsymyksen tunnetta, lihas- ja nivelkipuja, kärsinyt päänsärystä tai hikoillut poikkeuksellisen paljon? Onko kykysi kestää rasitusta alhaisempi kuin ennen Koronaan sairastumista? Onko sinulla ollut vielä Koronan pahimman vaiheen jälkeenkin haju- ja makuaistin toiminnan häiriöitä?

Nämä kaikki ovat tyypillisiä Long covid oireita ja erittäin ikäviä vaivoja! Huono uutinen on, että nämä oireet voivat kestää kuukausista jopa vuosiin. Hyvä uutinen on se, että oireita voidaan tutkitusti lievittää ja voit sopeutua paremmin normaaliin arkeen oikeanlaisella kuntoutuksella. Long Covid hoito Pacing- menetelmäksi kutsutulla metodilla auttaa sinua selviämään oireiden kanssa ja kuntoutumaan paremmin!

Miten Pacing menetelmä auttaa Long Covidin hoidossa?

Pacing- menetelmää on tutkittu erilaisten pitkäaikaisten sairauksien oireiden hoidossa ja siitä on tutkimuksessa osoitettu olevan hyötyä myös Long Covid oireiden hoidossa. Pacing-menetelmä perustuu sairastuneen aktiivisuuden rytmitykseen. 

Menetelmässä huomioidaan fyysinen, kognitiivinen, emotionaalinen ja sosiaalinen aktiivisuus sekä uni ja lepo. Rytmitys tarkoittaa sellaisten toimintatapojen omaksumista, että sairastunut pystyy olemaan aktiivinen ja toimimaan oman sen hetkisen toimintakykynsä rajoissa. Menetelmä pohjaa rasitusikkunateoriaan (energy envelope theory). Tämän tutkitun teorian mukaan liiallista kuormittumista voidaan ennaltaehkäistä pitämällä kuormitus yksilöllisesti sopivissa rajoissa rytmittämällä sairastuneen aktiivisuutta. Pacing- menetelmää noudattamalla sairastunut voi oppia säätelemään omaa aktiivisuuttaan sopivalle tasolle siten, ettei kärsi oireista enää yhtä voimakkaasti ja oppii ennakoimaan rasitusta.

Pacing- menetelmä on yleinen pitkäaikaisten sairauksien oireiden hallinnassa. Vuonna 2019 Action M.E. toteutti yli 4000 henkilön Big Survey kyselytutkimuksen. Kyselytutkimuksessa kartoitettiin osallistujien kokemuksia erilaisista pitkäaikaisten sairauksien oireiden hallinnan menetelmistä ja yksi tutkituista menetelmistä oli Pacing-menetelmä. Tutkimukseen osallistuneista 88 % koki, että Pacing-menetelmä oli auttanut heitä jaksamaan paremmin arjessa ja saamaan oireet kuriin paremmin.

Haluatko sinä apua Long Covid oireiden hoitoon?

Oletko kyllästynyt siihen, että olet jatkuvasti väsynyt, saatat uupua pienistäkin ponnistuksista tai kärsit jatkuvista kivuista ja säryistä? Olen laatinut sinulle Pacing- menetelmän oppeihin pohjautuvan verkkokurssin Long Covid oireiden hoitoon. Tällä kurssilla opit ymmärtämään keinoja, joilla voidaan vaikuttaa rasituksen sietokykyyn ja kuinka voit säädellä omaa kuormitustasoasi.

Työssäni asiantuntijafysioterapeuttina ja työfysioterapeuttina olen kohdannut paljon Long Covidiin sairastuneita ja ohjannut heitä pärjäämään paremmin omien oireidensa kanssa Pacing-menetelmällä. Olen saanut asiakkailta hyvää palautetta oppien toimivuudesta ja oman jaksamisen parantumisesta Pacing-menetelmän omaksumisen jälkeen!

Asiantuntijafysioterapeutti Sari Salomaa ohjeistaa Long Covid hoitoa Pacing Menetelmällä
”Hei, Olen Sari! Olen työssäni asiantuntijafysioterapeuttina ja työterveysfysioterapeuttina kohdannut vastaanotollani Long Covid potilaita yli sata asiakasta. Haluan auttaa myös sinua pärjäämään paremmin oireidesi kanssa”

Sinullekin on mahdollista oppia, kuinka saat ikävät Long Covid oireet kuriin! Olen jo yli sadan asiakkaan kohdalla saanut nähdä kuinka Pacing- menetelmällä toteutettu kuntoutus on auttanut parantamaan työkykyä, lisäämään liikuntasuorituksia ja selviämään arjen haasteista paremmin.

Kokeile Long Covid oireiden hoitoa kanssani!

Long Covid hoito ei ole monimutkaista. Pärjätäksesi omien oireidesi kanssa paremmin sinun on tunnistettava oma rasitusikkunasi, jotta pystyt ennakoimaan oireitasi sekä optimoimaan omaa palautumista ja lepoa. Saat kurssillani pieninä paloina vinkkejä ja harjoituksia, jotka auttavat sinua tässä! Kurssi on yksilöllinen oppimisprosessi ja voit poimia kurssin oppeja juuri sinulle sopivaan tahtiin, palasen kerrallaan.

Ymmärrän hyvin, että jo kurssin aloittaminen saattaa sinulle olla suuri ponnistus! Siksi olen laatinut kurssille helppoja ja selkeitä, mutta todistetusti toimivia harjoitteita. Kurssin yksinkertaisilla harjoitteilla opit rytmittämään omaa aktiivisuuttasi, ennakoimaan omaa rasitustasoasi, tunnistamaan oman rasituksensietokykysi ja saat sitä kasvatettua pikkuhiljaa.

Kurssilla on huomioitu Long Covidin oirekuva ja se, ettei sinulla välttämättä ole erityisen hyvät voimavarat lähtötilanteessa. Voit edetä kurssilla juuri omien voimavarojesi sallimissa rajoissa ja opetella hiljalleen pieniä rutiineja, jotka kuntouttavat sinua ja parantavat rasituksensietokykyäsi. 

Sinä voit saada paremmat voimavarat arkeesi! Tule mukaan kurssille. Opit helpot ja todistetusti toimivat keinot vointisi kohentamiseen nyt 149 €

Sinulla ei ole mitään hävittävää, jos päätät lähteä mukaan kurssille, sillä palautan sinulle kurssimaksun, jos et koe vointisi paranevan kurssin opeilla. Tällä kurssilla on 100 % tyytyväisyystakuu!

Olen henkilökohtaisesti ohjannut jo yli sataa asiakasta jaksamaan arjessaan paremmin Long Covid oireiden kanssa. Globaalisti Pacing- menetelmän opit ovat olleet tuloksellisia tuhansien pitkäaikaissairaiden oireiden lievittämisessä ja kuntouttamisessa! Uskon vilpittömästi, että myös sinä voit kuntoutua oireista ja saada pikkuhiljaa voimavarasi takaisin.

Katso, mitä muut asiakkaani sanovat tästä kurssista ja tuloksista,
joita he ovat saaneet Pacing menetelmän avulla:

Haluatko sinä voida paremmin ja päästä eroon jatkuvista Long Covid oireista?